Khách hàng vui lòng chuyển khoản 1 trong các số tài khoản bên dưới.

Nội dung chuyển khoản: SDT + tên facebook + ngày đặt hàng.
N Gems sẽ xác nhận qua điện thoại hoặc facebook sau khi nhận được tiền vào tài khoản.

BIỆN THỊ THÚY KIỀU

– 0721000547470 VCB CHI NHÁNH KỲ ĐỒNG
– 14022185159015 TECHCOMBANK CHI NHÁNH BÌNH THẠNH
– 0105161956 – ĐÔNG Á CHI NHÁNH BÌNH THẠNH
– 04201010878094 Maritime bank chi nhánh Quận 7
– 117394198 – VP Bank Hồ Chí Minh
– Tài khoản Momo hoặc Airpay: 0938457863

LÊ NGỌC HOÀN
– 1900206443680 AGRIBANK CHI NHÁNH QUẬN 1